قابل توجه کارکنان شرکت جاوک

به اطلاع کارمندان جاوک می رساند جهت تکمیل پرونده پرسنلی هرچه سریعتر مدارک ذیل را به حسابداری شرکت تحویل دهند .
مدارک مورد نیاز تشکیل پرونده پرسنلی :
1) کپی شناسنامه 2 عدد
2) کپی کارت ملی 2 عدد
3) کپی دفترچه بیمه 2 عدد
4) عکس 4*3 2 عدد
5) 12.000.000 تومان سفته
6) کپی آخرین مدرک تحصیلی
7) کپی کارت پایان خدمت

ادامه مطلب