طراحی لوگو شرکت راویس

طراحی لوگو

خلاصه ی پروژه

طراحی لوگو شرکت سرمایه گذاری راویس

شرکت راویس در زمینه آموزش و مشاوره خدمات مالی و سرمایه گذاری فعالیت می کند. طراحی لوگوی شرکت راویس بر اساس 3 حرف R F C صورت گرفته که حرف R مخفف نام شرکت و F حرف اول کلمه ی Financial به معنی سرمایه گذاری و مالی ، و C حرف اول کلمه ی Consulting به معنی مشاوره می باشد.

نکات برجسته این طرح

مرتبط با زمینه کاری

طراحی لوگو شرکت راویس اشاره به زمینه کاری شرکت دارد

انعطاف پذیری رنگ

برای این طرح از هر نوع ترکیب رنگی می توان استفاده کرد

استاندارد

سایز استاندارد در طراحی

امتیازدهی به طرح

گرافیک
95%
مرتبط با زمینه کاری شرکت
99%
سایز
80%
خوانایی
90%

این طرح آخرین اتود انتخاب شده از میان 4 اتود دیگر می باشد.

پروژه های بیشتر